Showing: 1 - 9 of 139 RESULTS
pierwszy raz

Mój pierwszy raz …

Pierwszy raz było ciemno i chłodno. Kina garnizonowe w małych miejscowościach w tamtych czasach, nie miały ogrzewania. Tylko ciepło współtowarzyszy mogło pomóc. Przy każdym ruchu …