Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Steve Jobs był dupkiem

Steve Jobs. Po obejrzeniu filmu Jobs można odnieść wrażenie, że Steve Jobs był najgorszym człowiekiem na świecie. Aspołeczny, gburowaty, zlewjący jakiekolwiek przyjęte standardy komunikowania się, …