Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

Mój pierwszy raz …

pierwszy raz

Pierwszy raz było ciemno i chłodno. Kina garnizonowe w małych miejscowościach w tamtych czasach, nie miały ogrzewania. Tylko ciepło współtowarzyszy mogło pomóc. Przy każdym ruchu …

Warszawskie kina

„ Czytam napisy, że pluć tu niewolno, to też nikt nie pluje wolno ale prędko”. Warszawskie kina jak można o nich zapomnieć! Trafiłam w internecie …